Πολιτική GDPR

GDPR και Η Ιδιωτικότητά σας: Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε

Αυτή η ενότητα GDPR καλύπτει όλα τα φυσικά δικαιώματα των χρηστών που απορρέουν από όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς GDPR, με έμφαση στο άρθρο 12 του GDPR Τέχνη. 12 GDPR Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και τρόποι άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 13 · Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από το υποκείμενο των δεδομένων και το άρθρο 14 · Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν δεν έχουν ληφθεί προσωπικά δεδομένα από το υποκείμενο των δεδομένων.
Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις επενδύσεις σε ακίνητα στην Κύπρο

1. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων χρηστών

1.1 Η εταιρεία μας επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες και τα άτομα που υπόκεινται στη συλλογή δεδομένων έχουν πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων τους και των πεπιθήσεων τους.

1.1.1 Δικαίωμα πρόσβασης: Όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφα προσωπικών δεδομένων.

1.1.2.1 Η Εταιρεία θα σας χρεώσει ένα μικρό και λογικό ποσό για αυτήν την υπηρεσία.

1.1.2 Δικαίωμα διόρθωσης: Όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία μας να διορθώσει τυχόν πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς.

1.1.3.1 Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία να συμπληρώσει κάθε πληροφορία που ο Χρήστης πιστεύει ότι είναι ελλιπής.

1.1.3 Δικαίωμα διαγραφής: Βλέπε ρήτρα 4.3.

1.1.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

1.1.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

1.1.6 Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την εταιρεία να μεταφέρει όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε άλλον οργανισμό ή απευθείας στον χρήστη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

1.1.7 Όταν ένας χρήστης υποβάλει αίτημα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει εντός 1 (ενός) μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης.

1.1.8 Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας GDPR, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως.

2. Cookies

2.1 Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας GDPR, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως.

2.2 Η εταιρεία χρησιμοποιεί Cookies με διάφορους τρόπους για να βελτιώσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.

2.3 Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ειδική Πολιτική: Cookies Policy.

3. Εξωτερικοί ιστότοποι GDPR

3.1 Ο ιστότοπος της εταιρείας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, η πολιτική μας GDPR ισχύει μόνο για τον ιστότοπο της εταιρείας.

3.1.1 Κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο προς έναν Εξωτερικό Ιστότοπο, όλοι οι Χρήστες πρέπει να διαβάσουν τις νομικές τους πολιτικές.

4. Ενημερώσεις

4.1 Η εταιρεία μας διατηρεί την Πολιτική του GDPR υπό τακτική αναθεώρηση και θέτει τυχόν ενημερώσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα.

4.2 Αυτή η πολιτική GDPR ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 5 Αυγούστου 2019.

5. Επικοινωνία

5.1 Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις ειδικές ενότητες Επικοινωνίας στον Ιστότοπο.

6. Αρχές

6.1 Εάν οι χρήστες επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά ή παράπονο στην Εταιρεία μας που δεν αντιμετωπίζει τα δικαιώματά GDPR σας σε ικανοποιητική προμήθεια, επικοινωνήστε με το Γραφείο Επιτρόπων Πληροφοριών της δικαιοδοσίας σας.