Ενοικίαση
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Ενοικίωσης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

12

μήνας
0 m2 6700 m2
Οικόπεδο 18000 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

16

μήνας +ΑΦΜ
0 m2 1445 m2
Οικόπεδο 1363 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

16

μήνας +ΑΦΜ
0 m2 1445 m2
Οικόπεδο 1363 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

9

μήνας +ΑΦΜ
Οικόπεδο 1363 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

39

μήνας
0 m2 1400 m2
Οικόπεδο 1185 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

14

μήνας
0 m2 2900 m2
Οικόπεδο 3649 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

30

μήνας +ΑΦΜ
0 m2 830 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

16

μήνας +ΑΦΜ
Οικόπεδο 1363 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

μήνας
0 m2 1400 m2
Οικόπεδο 430 m2