ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
0 m2 79 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

2

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
0 m2 94 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
0 m2 75 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

4

+ΑΦΜ
κρεβάτι 1 κρεβάτι
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

4

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

+ΑΦΜ
0 m2 141 m2