ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

κρεβάτια 4 κρεβάτια
0 m2 312 m2
Οικόπεδο 630 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Οικόπεδο 6325 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

26

0 m2 876 m2
Οικόπεδο 522 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

6

κρεβάτια 3 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 165 m2
Οικόπεδο 550 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

κρεβάτια 3 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 127 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

2

Οικόπεδο 558 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

κρεβάτια 2 κρεβάτια
0 m2 106 m2
Οικόπεδο 320 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

11

κρεβάτια 2 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 95 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

κρεβάτια 2 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 82 m2