ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 3 λουτρά
3 m2 120 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 90 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

Οικόπεδο 734 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

4

κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 87 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 81 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 101 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 101 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 103 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 103 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 102 m2