ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

21

κρεβάτια 3 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 110 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

18

κρεβάτια 3 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 110 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 82 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

4

κρεβάτια 3 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 116 m2
Οικόπεδο 269 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 79 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 81 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 103 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 102 m2