ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 90 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

26

0 m2 876 m2
Οικόπεδο 522 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

2

Οικόπεδο 558 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Οικόπεδο 6325 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

3

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 81 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

18

κρεβάτια 3 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 110 m2