מחיר
חדרי שינה
שטח בנוי
אזור אדמה/מגרש
אפשרויות מכירה
אפשרויות מחיר
צפיות
בריכה

שמור חיפוש זה

כדי לקבל התראות בדואר אלקטרוני כאשר רישומים מגיעים לשוק. תוכל לבטל את המנוי בכל עת.

כדי לשמור את החיפוש, אנא התחבר או הירשם.

רצוי
רכוש תמונה
תמונה

2

+מע"מ
חלקהדירה בשביל מכירה 14547 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

2

+מע"מ
מיטות 5 מיטות
אמבטיות 6 אמבטיות
6 m2 406 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 899 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

4

+מע"מ
חלקהדירה בשביל מכירה 48 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

4

+מע"מ
מיטות 5 מיטות
אמבטיות 6 אמבטיות
6 m2 389 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 870 m2
מיקום אידיאלי
רכוש תמונה
תמונה

4

+מע"מ
מיטות 4 מיטות
אמבטיות 5 אמבטיות
5 m2 314 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 870 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

3

+מע"מ
חלקהדירה בשביל מכירה 7025 m2
נהדר
רכוש תמונה
תמונה

4

+מע"מ
מיטות 3 מיטות
אמבטיות 4 אמבטיות
4 m2 279 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 841 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

12

+מע"מ
חלקהדירה בשביל מכירה 6362 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

2

0 m2 3435 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 4820 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

3

+מע"מ
מיטות 3 מיטות
אמבטיות 4 אמבטיות
4 m2 279 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 514 m2
נהדר
רכוש תמונה
תמונה

22

מיטות 7 מיטות
0 m2 650 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 6694 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

15

חלקהדירה בשביל מכירה 1307 m2
מיקום אידיאלי
רכוש תמונה
תמונה

9

0 m2 1500 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 2400 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

35

חלקהדירה בשביל מכירה 2700 m2
נהדר
רכוש תמונה
תמונה

22

מיטות 4 מיטות
אמבטיות 4 אמבטיות
4 m2 141 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 280 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

16

+מע"מ
מיטות 6 מיטות
אמבטיות 5 אמבטיות
5 m2 262 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 1325 m2
רצוי
רכוש תמונה
תמונה

46

מיטות 6 מיטות
0 m2 960 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 5500 m2
מיקום אידיאלי
רכוש תמונה
תמונה

2

+מע"מ
מיטות 3 מיטות
אמבטיות 4 אמבטיות
4 m2 155 m2
חלקהדירה בשביל מכירה 373 m2